Yoga

De Himalaya Yoga Meditatie Traditie

Mohenjo-Daro

Een van de eerste yoga-afbeeldingen uit de Indus vallei, Mohenjo-Daro - 3000 v.Chr.

Swami Veda Bharati

Vanaf de Vedische tijd - ruim vierduizend jaar geleden - zijn de rishi’s van de Himalaya verantwoordelijk voor het overdragen van Yogakennis aan hun leerlingen. Deze kennisoverdracht vindt plaats in een onafgebroken erfopvolging.

Een van de 5 originele yogatradities uit de Himalaya is de Himalaya Yoga Meditatie Traditie. De methoden en filosofieën van deze Traditie hebben de tand des tijd doorstaan. Vele generaties hebben dit pad van zuivere meditatie gevolgd en hebben zodoende een immense kennis opgebouwd. De Himalaya Traditie combineert een aantal elementen, waaronder de wijsheid van Patanjali’s Yoga Sutras, Raja Yoga en specifieke mondeling overgeleverde instructies en ervaringen.

In de Traditie vormen deze elementen een geïntegreerd geheel. Zowel de hoofdgedachten als de beoefening van alle bekende meditatiesystemen maken er deel van uit en zijn grotendeels ook ontstaan uit deze traditie. Het eerste doel van de Traditie is om inzicht te verwerven over wie men is, zijn ware aard te ontdekken en te kennen.

Swami Veda Bharati

Swami Veda Bharati is de grondlegger en spirituele leider van zowel de wereldwijde organisatie Association of Himalayan Yoga Meditation Societies International (AHYMSIN) als van de Swami Rama Sadhaka Grama Ashram in Rishikesh, India.

Ook is hij de spirituele gids van de Sadhana Mandir Ashram, die in Rishikesh gesticht werd door zijn leermeester Swami Rama, en van de Himalayan Institute Hospital Trust nabij Dehradun, India.

Swami Veda groeide op met Sanskriet als moedertaal en werd opgevoed in de eeuwenoude Sanskriet traditie. Zijn grote kennis (veda betekent ‘kennis’) is tot hem gekomen door intuïtie. Al op zeer jeugdige leeftijd onderwees hij de Vedas en Patanjali’s Yoga Sutras. Later behaalde hij hoge universitaire graden in Engeland en Nederland. Hij is auteur van vele boeken, waaronder het veelgeprezen commentaar op de Yoga Sutras van Patanjali.

Inmiddels heeft Swami Veda al meer dan 60 jaar yoga onderwezen, en colleges en lezingen gegeven over de hele wereld, o.a. in het World Parliament of Religions en de United Nations World Council of Religious Leaders. Swami Veda heeft een diepe kennis van de geschriften van alle religies evenals van de verschillende Oosterse en Westerse filosofische richtingen, en omdat hij 17 talen beheerst, is hij in staat meditaties te leiden voor mensen van verschillende geloven – vanuit hun eigen meditatieve tradities. Zo geeft hij Buddhisten Buddhistische mantra’s en leidt hij Christenen in meditatie volgens de rijke Christelijke meditatieve en contemplatieve tradities.

Swami Veda – en de hele Himalaya Traditie – beijvert zich Oosterse en Westerse wetenschap bij elkaar te brengen en van elkaar te laten profiteren, zoals zijn leermeester, Swami Rama, dat ook deed. Aan het Menninger Institute in de VS demonstreerde Swami Rama aan wetenschappers delta hersengolven tijdens volledig bewustzijn. Dit experiment is door Swami Veda herhaald in een onderzoekslaboratorium. In zijn boek Yogi in the Lab beschrijft Swami Veda de huidige staat van wetenschappelijk onderzoek naar meditatie en geeft hij aan in welke richting de onderzoekingen zich moeten bewegen. In zijn eigen laboratorium in Rishikesh laat Swami Veda wetenschappers onderzoek doen, dat aansluit bij studies die uitgevoerd worden aan diverse Amerikaanse en Britse universiteiten, waar ook de gunstige (gezondheids)effecten van meditatie onderzocht worden.

De Yogawetenschap

Yoga is een ervaringswetenschap: alle kennis die de rishis en yogis via de oude yogageschriften en via mondelinge overlevering hebben doorgegeven kan nu nog ervaren en geverifieerd worden - in meditatie. De yogabeoefenaar is de onderzoeker die zijn/haar lichaam en geest gebruikt als laboratorium. Bij het onderzoek volgt de beoefenaar een wetenschappelijke methode, wat betekent dat de ‘proeven’ kopieerbaar zijn en de resultaten verifieerbaar.

Velen denken dat yoga een religie is. Dit is een misvatting. Yoga overstijgt religie en yoga verbindt alle religies. Yoga wordt dan ook gepraktiseerd door Christenen (Katholiek, Protestant, Orthodox), Buddhisten, Moslims, Hindoes, Humanisten en Atheïsten.

Swami Rama, de belangrijkste representant van de oude Bharati-lijn van yogi’s, en leermeester van Swami Veda Bharati, de huidige spirituele leider van Himalaya Yoga Meditatie Traditie, zegt in een van zijn lezingen:

Het gaat om de praktijk. Yoga is de meest praktische wetenschap. Het staat los van welke godsdienst dan ook. Het helpt juist alle godsdiensten ter wereld. Alle godsdiensten schrijven voor wat je moet doen. Yoga leert je hoe je moet zijn - en niet alleen het mentale gedeelte ervan. Je ontvangt niet alleen het mentale, maar ook het fysieke deel en, als er zoiets is dat spiritueel genoemd kan worden, dan ontvang je dat ook.

.....

Dit is een wetenschap die ervaren is, en die in het verleden al door miljoenen zieners onderzocht is. En zelfs vandaag de dag wordt deze wetenschap in de Himalaya door alle heiligen en zieners, de wijze leraren, gepraktiseerd. Dit is voor de moderne mens een grote weldaad gebleken. Bij voorbeeld, als je helemaal geen behoefte aan spirituele kennis hebt, leert yoga je hoe je een gezond mens kunt worden. Een goed figuur, een goede gezondheid en vitaliteit - yoga leert het je bereiken, en schenkt je ook nog enkele geheimen over de ademhaling.

Uit: Breathing, een lezing gegeven op 5 november 1969 in Minneapolis, Minnesota, VS.

Aanmelden